Зам.-министър Борисов: За последната година Българската служба за акредитация е извършила 652 оценки 16.05 | 11:33

Днес имаме 638 акредитирани органа и стабилен ръст от над 3% на годишна база

От iNews.bg

Изпълнителната Агенция Българска служба за акредитация /БСА/ има за последната

година 652 оценки и 311 заседания на комисиите за акредитация. Днес имаме 638

акредитирани органа и стабилен ръст от над 3% на годишна база. Това заяви

заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, при откриването на 41-

вата Генерална Асамблея на Европейската организация за акредитация, която се

провежда в София. За първи път страната ни е домакин на Съвета за многостранно

споразумение и Генералната асамблея на Европейската организация по акредитация

(ЕА), в която участие вземат над 40 държави.

Икономическият заместник-министър посочи, че на основа на международните

изисквания със Закона за националната акредитация е създаден Съвет по

акредитация, който да консултира всички аспекти на дейността на БСА, включващ

25 представители на пет заинтересовани страни.

Зам.-министър Борисов подчерта още, че акредитацията е от съществено значение

за съвременното общество, а Националният орган по акредитация - БСА е

жизненоважна част от инфраструктурата по качество на българската икономика.

"Стандартът на живот се подобрява, а усъвършенстването на продуктите и услугите

се увеличава, ние разчитаме все повече на изпитване и сертифициране, за да

потвърдим тяхната безопасност и качество", допълни той.

По думите му към Агенцията са създадени и функционират 8 технически комитета,

състоящи се от експерти от най-високо ниво. "С цялото наблюдение и съвместните

действия които направихме през последните години, Българската служба за

акредитация постигна качество и надеждност във всички аспекти на работа, с

 

2

висококвалифицирани и добре обучени оценители и персонал и критерии за

акредитация, които се основават на най-високите международни стандарти и най-

добрите международни практики", изтъкна Борисов.

Европейската организация по акредитация е определена от Европейската комисия и

Европейския парламент за извършване на дейността по оценка на съответствието в

рамките на ЕС. Структурирана е като асоциация на националните органи за

акредитация в Европа, които са официално признати от техните национални

правителства да оценяват и акредитират организации, които извършват услуги по

оценяване като сертификация, верификация, контрол, изпитване и калибриране

(услуги по оценяване на съответствието). ИА "БСА" е пълноправен член на ЕА от

2001 г., а от 2015 г. и пълноправен член на Световните организации. Генералната

асамблея (Общо събрание) е официалният годишен форум на организацията на

който се приемат решения определящи политиките и засягащи пряко бизнеса и

обществото на територията на Европейски съюз.

Водещи

Най-четени