Едва 11% от българите гледат сериозно на риска от СПИН 11.03 | 18:01

Трима от четирима не биха били приятели с носител на вируса

От iNews.bg

Едва 11% от българите гледат много сериозно на рисковете от заразяване със СПИН. Толкова са хората у нас, които декларират, че са си правили тест за ХИВ/СПИН. В същото време 86% от българите декларират, че изобщо не са си правили такъв тест към настоящия момент. Това става ясно от проучване на общественото мнение на изследователски център "Тренд" по поръчка на Сдружение "Здраве без граници", посветено на нагласите и информираността на българите по темата за ХИВ вируса. Изследването е представително за пълнолетното население на страната и е проведено сред 1002 пълнолетни български граждани по метода "лице в лице". Теренът на проучването е осъществен между 10 и 18 януари 2018 г.

92% от хората посочват, че не познават човек, който е носител на ХИВ. Няма динамика по отношение на демографските характеристики. Високи нива се отчитат и при най-младите и при най-възрастните. Тук трябва да се има предвид също и обществената чувствителност по отношение на темата свързана с ХИВ и "безпокойството" да се говори открито по такъв тип тема. Само 6% от всички анкетирани пък са се чувствали изложени на риск от заразяване с ХИВ.

В проучването са тествани и редица ситуации, които показват и вид обществена нетолерантност по отношение на темата свързана с вируса на ХИВ. 94% от българите посочват, че не биха се омъжили/оженили за човек, носител на ХИВ. 76% посочват, че не биха били приятели с хора с ХИВ. Това обществено разбиране и дистанциране на хората, носители на този вирус, в голяма степен е предпоставка за криенето на такъв тип информация. Тук отново не се отчита динамика по отношение на демографските характеристики на респондентите. 87% посочват, че не биха живели с такъв човек.

По отношение на работа, се отчита разчупване, като 27% от хората посочват, че биха работили с човек, който е носител на ХИВ.  Младите хора в по-голям дял са склонни, за сметка на по-възрастните. 

31% посочват, че биха общували с човек, носител на ХИВ. Тук отново се запазва съотношението по отношение на възрастта на хората.

Един от ключовите въпроси е свързан със стереотипите по отношение на заразяване с ХИВ, както и реалните възможности. 91% от хората са съгласни, че с ХИВ може да се заразиш чрез сексуален контакт. 8% са на мнение, че човек може да се зарази чрез докосване или ръкостискане. Висок е делът на хората, които не знаят или не могат да преценя