ЕК започва преговори с Лондон за преходния период след Брекзит 30.01 | 12:20

През това време Великобритания ще е трета държава, но регламентите на ЕС ще важат и за нея

От iNews.bg

Европейската комисия приветства приетото на 29 януари решение на Съвета по общи въпроси (член 50) да се разреши започването на преговори по евентуалните преходни разпоредби вследствие на излизането на Великобритания от Европейския съюз.

Тези указания за водене на преговори, които допълват приетите през май 2017 г. и се основават на препоръката на ЕК от 20 декември 2017 г., съдържат допълнителни подробности за евентуални преходни разпоредби. Те включват по-специално следното:

-Няма да бъде допуснато "преференциално избиране": Обединеното кралство ще продължи да участва в митническия съюз и в единния пазар (с четирите свободи). Достиженията на правото на Съюза ще продължат да се прилагат в пълна степен спрямо Великобритания и на нейна територия, все едно че то продължава да бъде държава членка. Вследствие на това Обединеното кралство следва да остане обвързано от задълженията, произтичащи от споразуменията с трети държави. Всички промени, внесени в достиженията на правото на ЕС през този период, следва автоматично да се прилагат спрямо Обединеното кралство;

-Ще се прилагат всички съществуващи регулаторни, бюджетни, надзорни, съдебни и правоприлагащи инструменти и структури на Евросъюза, включително компетентността на Съда на ЕС;

-От 30 март 2019 г. нататък Обединеното кралство ще се счита за трета държава. Вследствие на това то повече няма да бъде представено в институциите, агенциите, органите и службите на ЕС.

-Преходният период трябва да бъде ясно определен и точно ограничен във времето. Той следва да приключи най-късно на 31 декември 2020 г. Поради това разпоредбите относно правата на гражданите в споразумението за оттегляне следва да се прилагат, считано от края на преходния период.

Следващи действия

Комисията ще публикува своевременно проект на законодателен текст на споразумението за оттегляне, който съдържа и преходните разпоредби. Общото споразумение по член 50 ще трябва да бъде сключено от Съвета (член 50), Европейския парламент и Обединеното кралство съгласно конституционните му изисквания.

Водещи

Най-четени