Повече станции за коли на ток и колонки с метан нареди правителството 25.01 | 15:39

У нас ще се изгради и система за зареждане на автомобилите с водород

От iNews.bg

На последното си заседание правителството нареди мрежата за зареждане на електромобили, както и на колонки за метан и водород да се разшири значително. Това става чрез приетата от кабинета в оставка Национална рамка за политика за развитие на пазара на алтернативните горива в транспортния сектор и за разгръщането на съответната инфраструктура.

Чрез документа се декларира подкрепата на правителството за създаване на условия за по-широко прилагане на алтернативни горива и задължения в сектора на транспорта и се изпълняват изискванията на европейското законодателство. Целта е да бъдат реализирани конкретни средносрочни и дългосрочни мерки, които да доведат до развитието на електромобилната и водородната технологии, както и до налагането на природния газ като стандартно гориво.

Държавите-членки следва да определят и политиката за разгръщането на мрежа от публично достъпни електрически зарядни точки и станции за зареждане с природен газ, както и евентуално на такива за водород. За да бъдат масово възприети и внедрени електрическите превозни средства, инфраструктурата за зареждане и поддръжка трябва да се разпространи повсеместно в Европа. Крайната цел е да стане възможно пътуването с автомобил през цяла Европа, като зареждането на електрическо превозно средство да става също толкова лесно, колкото пълненето на резервоара с гориво.

Важна част от приетата национална рамка е законодателната рамка, в която са посочени нормативните актове, регламентиращи обществените отношения в сферата на алтернативните горива. В законодателната рамка е разгледан статусът на зарядната инфраструктура за електрически превозни средства и такива, задвижвани с природен газ или водород. Идентифицирани са нормативните актове, които трябва да бъдат изменени, за да се осигури реалното изпълнение на националната рамка.

Водещи

Най-четени