БЕХ обжалва глобата на ЕК 01.03 | 11:07

Заедно с „Булгаргаз“ и „Булгатрансгаз“ се бори глобата за господстващо положение да отпадне

От iNews.bg

Вчера "Български Енергиен Холдинг" ЕАД и дъщерните му дружества "Булгаргаз" ЕАД и "Булгартрансгаз" ЕАД, подадоха жалба срещу Решението на Европейската комисия от 17.12.2018 г. относно производство по член 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз по Дело AT.39849- БЕХ Газ пред Общия съд на Европейския съюз.

БЕХ и дъщерните му дружества не приемат заключението на Европейската комисия, че са злоупотребили с господстващо положение на българския газов пазар.

Жалбата цели отмяна на Решението на Европейската комисия и на наложената глоба.

Водещи

Най-четени