БНБ отказа лиценз на „Български пощи“ 14.03 | 14:22

Дружеството искаше да извършва дейност като платежна институция

От Десислава Маданска

"Български пощи" няма да може да извършва дейност като платежна институция. Дружеството не получи нужния за целта лиценз от Управителния съвет на БНБ.

Причина за това са установените от банката неизпълнени условия за получаване на такъв документ по Закона за платежните услуги и платежните системи.

От финансовата институция посочват, че липсва ясна организационна структура и прозрачни и последователни правила за отговорност. Също така липсвали ефективни процедури за установяване, управление, контрол и докладване на рисковете, на които е изложена или може да бъде изложена платежната институция, както и подходящи механизми за вътрешен контрол, включително и надеждни и ефективни административни и счетоводни процедури. Липсвала и програма за мерките срещу изпиране на пари.

Освен това бизнес планът и прогнозният бюджет за първите три години от дейността на дружеството не показвали, че то е в състояние да използва подходящи и адекватни системи, ресурси и процедури, необходими за надлежното извършване на дейност като платежна институция, гласят още мотивите за отказа.

Според експертите на БНБ в "Български пощи" не се прилагат надеждни и подходящи мерки за защита на средствата на ползвателите на платежни услуги, както и на използваните платежни инструменти. За да извършва разплащателни услуги, компанията трябва разполага с компетентни и квалифицирани ръководители и служители с професионален опит и добра репутация за подобна дейност.

Водещи

Най-четени