Безработицата нараства. Достигна 11,9% през януари 15.02 | 13:41

Увеличава се и търсенето на работна сила в бюрата по труда през януари, по данни на АЗ

От Диана Цветкова

Безработицата у нас продължава да се увеличава и през януари достигна 11,9%, което е с 0,5 пункта по-високо ниво от предходния месец, съобщава Econ.bg.

В бюрата по труда са регистрирани 391 683 безработни, или с 15 913 повече спрямо декември 2012 г, по данни на Агенцията по заетостта (АЗ).

През декември показателят беше 11,4%, а през ноември – 11,3%. От Агенцията уточняват, че безработицата през януари традиционно нараства, но че сега се отбелязва най-малкият прираст през първия месец на годината от 1995 г. насам, с изключение на 2009 г.

Причина за увеличаването е същественият ръст на потока от новорегистрирани безработни. Голяма част от работодателите освобождават персонал в края на всяка календарна година и в началото на януари освободените лица се регистрират в бюрата по труда.

Новорегистрираните безработни през месец януари са 53 566. Частният сектор е освободил 43,8% от тях. Нараства делът на освободените от сектор "Услуги", а от секторите "Индустрия" и "Селско, горско и рибно стопанство" намалява.

Търсенето на работна сила в бюрата по труда през януари нараства. Обявени са общо над 25 хиляди свободни работни места.

На работа през януари са постъпили 21 874 безработни, със 7054 лица повече спрямо предходния месец и с 9662 лица повече в сравнение с януари 2012 г.

На първичния пазар са започнали работа 10 хиляди безработни, с над 900 повече от януари 2012 г.

Водещи

Най-четени