Бенчмаркът на БФБ-София се върна на августовските си нива 16.01 | 15:08

SOFIX добавя към стойността си 0.35%, изкачвайки се до ниво от 716.83 пункта

От iNews.bg

Индексите на родния капиталов пазар нарастват от сутринта, като бенчмаркът на БФБ-София SOFIX добавя към стойността си 0.35%, изкачвайки се до ниво от  716.83 пункта. За последен път показателят е бил на това ниво в края на август миналата година, след което последва четиримесечен спад, пише деловото издание econ.bg.

Най-голям ръст записва BGBX40 - 0.53% до 138.44 пункта. BGTR30 и секторният BGREIT добавят към стойността си по 0.29 на сто и 0.03 процента съответно.

При сключени от сутринта общо 311 сделки, оборотът на регулирания пазар е почти 1.179 млн. лева.

За втори пореден ден най-ликвидното дружество е Химимпорт АД с изтъргувани 222 542 акции на цена от 2.4100 лв. за брой. Силен интерес има още към Зърнени Храни България АД, Спарки Елтос АД и Софарма АД.

След като вчера акциите на Северкооп Гъмза Холдинг АД нараснаха с 14.65%, те днес коригират цената си в посока надолу с 14.44 процента.

На сегмента за търговия с книжата на дружествата със специална инвестиционна цел минаха дялове на пет компании на обща стойност 99 775 лева.

На дълговия сегмент бяха разменени 180 облигации на етрополската компания Пауър Лоджистикс ЕАД на номинална стойност от 1000 лева.

Минаха и 21 хил. компенсаторни записа, както и 17 524 книжа на единствения у нас борсово търгуван фонд БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF за 22 514 лева.

Стана ясно и че най-скъпата компания на Българска фондова борса - Кепитъл Консепт Лимитед АД, ще бъде преместена за търговия на Алтернативен пазар BaSE.

Това се налага поради неизпълнение на изискването на  чл. 6, ал. 2, т. 2 от Част III, Правила за допускане до търговия, а именно: "За последните 6 месеца средномесечният брой на сключените сделки на борсата да е по-голям от 5."."

Търговията с книжата на Кепитъл Консепт Лимитед АД от 17 януари ще се осъществяват именно на Алтернативен пазар BaSE, Сегмент акции.

Пазарната оценка на Кепитъл Консепт Лимитед АД е 13.2 млрд. лв., което е повече от всички останали публични дружества.

Последната сделка по позицията бе сключена на цена от 6.20 лв. за лот. 

Водещи

Най-четени