Блокова сделка с книжата на Доверие Обединен Холдинг изстреля оборота на борсата 01.12 | 14:35

След четири месеца на загуба и днес бенчмаркът на БФБ-София SOFIX се понижава - с 0.17% до 663.90 пункта

От iNews.bg

След четири месеца на загуба и днес бенчмаркът на БФБ-София SOFIX се понижава - с 0.17% до 663.90 пункта. Показателите BGBX40 и BGTR30 изтриват по 0.25 на сто и 0.22 процента от стойността си, пише деловото издание econ.bg.

Изтъргуваният оборот на регулирания пазар днес е рекорден - над 4.587 млн. лева.

В голяма степен показателят се формира от блокова сделка с книжата на Доверие Обединен Холдинг АД. Инвеститори изтъргуваха 1 786 500 акции на холдинга на цена от 2.090 лева за брой.

Силен интерес има и към ТБ Тексим Банк АД - с 222 хил. изтъргувани книжа, както и към Зърнени Храни България АД - 56 950 лота.

На сегмента за търговия с книжата на дружествата със специална инвестиционна цел оборотът достигна 89 246 лв.

Интересът към компенсаторните инструменти днес е слаб - минаха бонове за едва 3 179 лева. Бяха разменени 100 дяла на единствения у нас борсово търгуван фонд БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF за 122 лева.

Инвеститори закупиха и 59 937 368 права за увеличението на капитала на Еврохолд България АД.

Днес няма интерес към дългови книжа.

Основният индекс SOFIX на БФБ-София отчита понижение четвърти пореден месец през ноември тази година, а от включените в него 15 най-ликвидни компании, емисиите само на 6 от тях завършват единадесетия месец на годината на печалба.

Изчисленията показват, че три от четирите индекса на борсата са в червената зона и отчитат спад (SOFIX, BGBX 40 и BGREIT) и само BG TR30 регистрира минимален ръст.

За пети пореден месец губещите компании, които са включените в SOFIX, са повече от печелившите, като съотношението през ноември е 8 към 6 и една емисия без промяна в цената. Това е доста по-малко негативно съотношение за 15-те емисии в индекса на "сините чипове" от началото на 2017 година. Най-голямо негативното съотношение бе през октомври, когато губещите емисии бяха 11 и само 4 печеливши.

През ноември, както и през октомври няма нито една компания от SOFIX, чиято емисия да отчита двуцифрен ръст на цената на акциите. Липсват емисии с двуцифрен минусов резултат.

От изчисленията става ясно, че през ноември общият обем на сключените сделки с книжата на 15-те компании от SOFIX възлиза на 11 288 345 лева, което е с 1 300 712 лева по-малко от октомври, когато беше отчетен оборот от 12 589 057 лева.

Компанията с най-голям оборот за месец ноември 2017 г. е Тексим Банк АД, с реализиран обем от 6 487 569 лева. На второ място се нарежда Атоменергоремонт АД с реализиран обем от 4 590 696 лева. Представители на дружествата със специална инвестиционна цел в класацията са Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ и Ексклузив Пропърти АДСИЦ, които заемат съответно 9-та и 10-та позиция. С най-малък брой сключени сделки в класацията е Кепитъл Консепт Лимитед АД, а с най-голям Софарма АД.

Най-печеливша компания през месец ноември 2017г. е Ексклузив Пропърти АДСИЦ, което постига ръст от 14.47%. На второ място се нарежда друго дружество със специална инвестиционна цел - Актив Пропъртис АДСИЦ, следван от ЧЕЗ Електро България АД с ръст от 9.58%. Четвъртата компания в класацията отбелязва едноцифрен ръст, съответно Българска фондова борда - София АД с ръст от 6.52%. Последната компания в класирането е Еврохолд България АД, като тя отбелязва ръст от 6.29%.

Водещи

Най-четени