Бюрата по труда са намерили работа на 229 000 души през 2018 г. 14.05 | 13:13

От тях 16,1%, или 36 936, са продължително безработни

От iNews

В резултат от работата на бюрата по труда през 2018 г. 229 089 регистрирани безработни лица са започнали работа, от които 16,1%, или 36 936, са продължително безработни, съобщава министерството на труда и социалната политика, цитирано от БГНЕС.

Средномесечният брой на безработните лица, регистрирани в дирекции "Бюро по труда" за 2018 г., е 202 994. От тях продължително безработни, т.е. с регистрация над 12 месеца в поделенията на Агенцията по заетостта, са 65 072 души, или 32,1%.

През годината, по програми и мерки за заетост, финансирани от държавния бюджет и схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", е осигурена субсидирана заетост на 32 272 безработни, от които 10 819 (33,5%) са продължително безработни. За същия период от регистрация като безработни в бюрата по труда са отпаднали общо 73 002 лица поради неизпълнение на задълженията им; отказали са предложената им подходяща работа, вкл. по програми и мерки за заетост и обучение за възрастни или, са прекратили участието си в обучения; както и тези, които не са декларирали в определения срок промяна или са декларирали неверни данни относно статуса си на безработни лица.

В 14-годишния период на работа на Националната програма "От социални помощи към заетост" са участвали общо 811 144 лица. Програмата започна през 2002 г. с осигуряването на заетост на 55 293 лица; през 2004 г. достига до 125 609 лица, след което броят на наетите по Програмата намалява постепенно до 33 388 лица през 2014 г., и изпълнението ѝ приключва през 2015 г. с осигурената заетост на 5980-ма безработни.

Водещи

Най-четени