Включваме се в новия европейски проект за газопровод Eastring 09.06 | 14:45

„Булгартрансгаз“ и словашката Eustream ще проучват възможностите за изграждане на тръбата

От iNews.bg

Газопреносните оператори на България и Словакия "Булгартрансгаз" и Eustream ще си сътрудничат при проучването на възможностите за изграждане на газопровода Eastring на териториите на своите държави. Това е предвидено в Меморандум разбирателство между двете страни, подписан в рамките на 14-та годишна конференция на Gas Infrastructure Europe, чиито домакин е София. На полагането на подписите под документа присъстваха министърът на енергетиката на България Теменужка Петкова и министърът на икономиката на Словакия Петер Зига.

По думите на словака Eastring, за който идеята е да се свържат газопреносните системи на Словакия, Чехия, Украйна, Унгария, Румъния и България, е изцяло в съответствие с принципите на Европейския енергиен съюз, насочени към диверсификация на източниците и маршрутите за доставки на природен газ. Проектът е логична стъпка към създаването на регионален газов хъб, добави той. "Газопроводът Eastring би могъл да се реализира с минимални разходи, тъй като ще се използва съществуващата инфраструктура", отбеляза от своя страна Теменужка Петкова.

Подписаният днес Меморандум регламентира, че двете страни ще си сътрудничат при анализа на перспективите за развитие на газовите пазари, който трябва да установи очакваното търсене на капацитет от газопровода Eastring. Предвидено е, че страните ще работят съвместно за включването на проекта в списъка на проекти от общ интерес на Европейската комисия. "Булгартрансгаз" и Eustream се ангажират да подкрепят и представят проекта на най-високо равнище в Европейския съюз с цел осигуряване на максимална подкрепа от страна на ЕС при финансирането му.

Двете страни се споразумяха за съвместни усилия за реализация на проекта Eastring като имат предвид, че той може да играе ключова роля за създаване на Южния газов коридор, както е дефинирано в Европейската стратегия за енергийна сигурност. Признава се и ролята на проекта за улесняване на очакваните газови потоци от нови източници и по нови маршрути на външната граница на ЕС на територията на България. В този смисъл е високо оценено и намерението на нашата страна за изграждане на газоразпределителен център.

Предвижда се подобни двустранни споразумения да бъдат сключени и с останалите участници в проекта. По този начин ще се изгради коридор за ефективен пренос за диверсификация на източниците и маршрутите на природен газ в региона.

Водещи

Най-четени