Внасяме стоки за 2.5 млрд. лева повече от тези, които изнасяме 11.12 | 17:21

Търговското ни салдо и с ЕС, и с всички останали държави, е отрицателно

От iNews.bg

През периода януари - октомври 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 5.8% в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност 16. 027 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 50% от износа за трети страни, показват предварителните данни на НСИ.

През октомври 2019 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 10.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на над 1.775 млрд. лева.

През периода януари - октомври 2019 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на предходната година е отбелязан в секторите "Храни и живи животни" (56.8%) и "Минерални горива, масла и подобни продукти" (24.6%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Артикули, класифицирани главно според вида на материала" (21.8%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - октомври 2019 г. намалява с 10.7% в сравнение със същия период на 2018 г. и е на стойност близо 17.049 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Сърбия.

През октомври 2019 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 35.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.635 млрд. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - октомври 2019 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в секторите "Храни и живи животни" (23.9%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (17.7%) (табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (37.9%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - октомври 2019 г. е отрицателно и е в размер на 1.022 млрд. лева.

През октомври 2019 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е положително и е на стойност 140.3 млн. лева.

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС - общо

През периода януари - октомври 2019 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 48.703 млрд. лв., което е с 4.2% повече в сравнение със същия период на предходната година.

През октомври 2019 г. общият износ на стоки възлиза на 5.402 млрд. лв. и намалява с 0.8% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - октомври 2019 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 51.157 млрд. лв. (по цени CIF), или с 2.2% по-малко спрямо същия период на 2018 година.

През октомври 2019 г. общият внос на стоки намалява с 11.2% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5.534 млрд. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - октомври 2019 г. и е на стойност над 2.454 млрд. лева.

През октомври 2019 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 131.9 млн. лева.

Водещи

Най-четени