Възраждаме производствените бази в училище 18.03 | 14:32

В 25 професионални гимназии държавата ще инвестира, за да модернизира средата

От iNews.bg

МОН пусна за обществено обсъждане проекта на националната програма за модернизация на професионалното образование "Осигуряване на съвременна образователна среда".

Тази програма е с общ бюджет 5,2 милиона лева. МОН прогнозира, че с тези пари ще бъде модернизирана средата в 25 професионални гимназии и ще се финансирана експериментална работа на 62 000 ученици и 1750 училища.

Справка на НСИ от април 2015 година показва, че професионалните гимназии, включително бившите техникуми, са 394.

Предстои проектът ще бъде внесен за одобрение в Министерски съвет. Целта е учениците по природни науки да имат условия за експериментална работа и така да придобият практически знания и умения.

Очаква се да се създадат атрактивно обзаведени помещения за дейности по интереси и се осигуряват съвременни материали, книги и игри. По програмата могат да се обновяват специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в съответствие с развиващите се съвременни нови технологии. Дава се възможност за практическо обучение в реална работна среда.

5 200 000 лв. е бюджетът на програмата, като 2 милиона от тях са за модернизиране на професионалното образование, 2 400 000 лв. – за подобряване на експерименталната работа по природни науки и 800 000 лева – за целодневно обучение на учениците.

Целта е учениците да разполагат с материална база в съответствие със съвременните изисквания на пазара на труда чрез финансово ангажиране както на бюджетни средства, така и съфинансиране от страна на работодателите. Чрез проектите могат да се оборудват учебни кабинети за професионална подготовка и учебно-производствени бази на училищата с машини, съоръжения и инструменти, както и да се ремонтират кабинети и учебно-производствени бази на училищата. Ще се приемат проекти за обзавеждане с демонстрационни макети, тренажори, симулатори и други действащи образци на съвременни технически конструкции и др.

Водещи

Най-четени