Газът поскъпва минимално от днес 01.10 | 16:54

Цената на електрическата и на топлинната енергия остават непроменени

От iNews.bg

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проведе закрито заседание, на което прие решение за утвърждаване на цена за месец октомври 2020 г., по която "Булгаргаз" ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Окончателното ценово решение на Комисията е прието в съответствие с променените условия на договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт".

В приетото от Комисията решение е отчетена предложената на 1.10.2020 г. от "Булгаргаз" ЕАД актуализирана цена на природния газ, в която е отразена постъпилата информация за пазарните индекси на европейските газови хъбове към 30.09.2020 г., за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари за м. септември 2020 г. на Европейската централна банка, както и за осреднените цени на алтернативните на природния газ горива /мазут със съдържание на сяра 1% и газьол със съдържание на сяра 0,1%/, към 30.09.2020 г.

С решението на Комисията утвърдената цена на природния газ от 1 октомври 2020 г. е в размер на 24,72 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За предходния месец септември 2020 г. утвърдената цена на природния газ беше в размер на 22.46 лв./MWh. Поскъпването от днес е с 1.06%.

Независимо от увеличението на цената на природния газ, цената на електрическата и на топлинната енергия остават непроменени.

Водещи