Дават пари на земеделците за оборудване и търговски помещения 19.01 | 11:42

Новата схема ще се прилага до 31 декември 2013 г

От Ивайло Ачев

Нова схема в помощ на земеделските производители у нас стартира от днес (19 февруари), съобщават от Държавен фонд "Земеделие".

Субсидиите ще се дават за изграждане на търговски помещения и купуване на оборудване, като схемата е предназначена за земеделски производители, които осъществяват директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход – собствено производство.

Схемата ще се прилага до 31 декември 2013 г. ДФ "Земеделие” ще възстановява 50% от извършените разходи по изграждането на помещения и купуване на оборудване. За отделните видове директни продажби са определени различни максимални разходи.

За улеснение на кандидатите при осигуряването на финансиране на проектите е изготвена и схема за кредитиране. Тя ще се прилага заедно със схемата за държавна помощ. Размерът на кредита ще бъде до 100% от допустимите максимални разходи за конкретния вид продажби. Годишният лихвеният процент е 6 на сто, а при рефинансиране чрез търговска банка – 7 на сто. Срокът за погасяването ще бъде до 48 месеца. Той включва гратисен период до 9 месеца по отношение на главницата. Когато се извършват строително-монтажни работи, гратисният период ще достигне 18 месеца.

Фонд "Земеделие” ще приема предвидените в действащото законодателство обезпечения на кредитите. Обезпечаването на кредитите пред търговските банки ще бъде според изискванията на съответната банка.

Земеделските производители могат да подадат документи за кандидатстване по двете схеми в областните дирекции на фонда по място на осъществяване на инвестицията. Подробна информация за прилагането на схемата е публикувана на уебсайта на ДФ "Земеделие” в раздел Държавни помощи, меню Директни доставки на храни от животински произход.

Водещи

Най-четени