Да отпадне забраната за сваляне на радиатори предлага енергийният регулатор 20.05 | 14:57

Това обаче не решава големия проблем с обвързването до гроб с топлофикацията, ако си станал неин абонат

От Маринела Йонкова

Потребители, които не искат да ползват топлинна енергия, да могат да демонтират отоплителните си уреди – този текст ще бъде предложен за промяна в Закона за енергетиката, стана ясно след днешното открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране, на което бяха обсъдени Общите условия на "Топлофикация София".

Омбудсманът и Комисията за защита на конкуренцията настояха да отпадне забраната за физическо отделяне на радиаторите от сградната инсталация. В момента това е забранено от Закона на енергетиката.

В общите на условия на "Топлофикация-София" обаче има клауза, която допуска премахването на радиатори като принудителна мярка за неизрядни длъжници, каза представителят на омбудсмана Стефан Мазнев.

За да отпадне забранителната клауза, са необходими промени в Закона за енергетиката, каза председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов. Той зааяви, че КЕВР ще предложи на Народното събрание да гласува промени.

От казаното обаче стана ясно, че дори да бъде разрешено на потребителите да демонтират радиаторите си,  те отново остават обвързани със съответното топлофикационно дружество, заради топлата вода и таксата "сградна инсталация". 

В момента в Общите условия също има текст, който противоречи на  Закона за енергетиката, обясни и представителя на националния омбудсман Стефан Мазнев. Така например според Общите условия на  столичната топлофикация при повече от две неплатени сметки  топлофикационното дружество може да демонтира радиаторите на  некоректен платец. В същото време в Закона за енергетиката е  записано, че клиентите на топлофикация нямат право да демонтират отоплителните си уреди, дори и ако не желаят да ги ползват, каза Мазнев. По думите му това може да накара някои клиенти умишлено да не плащат, за да  могат да махнат радиаторите си.
Демонтирането на отоплителни тела означава подмяна на предварително съгласуван и одобрен проект, контрира от своя страна Боян Паунов от "Топлофикация София". Той обясни, че до демонтиране на отоплителни уреди не се стига и че европейската  практика е да не се пристъпва към това.
Мазнев обаче настоя, че в Закона за енергетиката трябва да има промяна и да се предостави право на всеки клиент на  топлофикационно дружество да демонтира радиаторите си, а не само това да се предвижда за некоректните клиенти.

Водещи

Най-четени