Депутатите вече са без право на договори с офшорки 09.07 | 16:00

Законопроект предвижда на анонимните компании да не се издават сертификати за инвестиции

От Христомира Бочкова

Държавата, общините, както и държавните и общинските фирми няма да имат право да сключват договори с офшорни компании, чийто собственик не е обявен публично. Това се предвижда в законопроект за изменение на Закона за офшорните дружества, внесен в Народното събрание от депутатите Йордан Цонев и Георги Кадиев.

В тяхното предложение се включва и ограничението подобни компании да нямат право да получават сертификати за инвестиции клас А, Б и В. Също така има идея анонимните фирми да не могат да бъдат собственици на публични дружества, предаде БТА.

Наред с това обаче в проекта има включено условие за въвеждане на прагове, под които планираните ристрикции няма да са в сила. Техният размер отговаря на т.нар. "квалифицирано дялово участие", което в повечето закони, както и в конкретния законопроект, е в рамките на 10%.

Предвижда се още информацията от специализирания Регистър на действителните собственици на дружества, регистрирани с преференциален данъчен режим към Агенция по вписванията, да се предоставя само на Национална агенция за приходите, Държавна агенция "Национална сигурност", както и на специализирани регулаторни органи, като Българска народна банка и Комисията по финансов надзор.

Водещи