Дефицитът на ЕС се превръща в излишък 08.03 | 17:56

34,1 млрд. евро е излишъкът по външната сметка на съюза в края на 2012 г.

От Ралица Стоянова

27-те държави от Европейския съюз отчитат излишък в размер на 34,1 млрд. евро (1% от брутния вътрешен продукт - БВП) по външната си текуща сметка през четвъртото тримесечие на тази година. Това сочат данните на Евростат.

Излишъкът нараства на годишна база. За сравнение през последното тримесечие на предходната 2011 г. излишъкът е бил в размер на 24,7 млрд. евро (0,8% от БВП), пише Econ.bg

Спрямо предходното тримесечие (юли-септември 2012 г.) размерът на излишъка за страните от ЕС също нараства. Към края на миналата година е бил 28,8 млрд. евро. В средата на 2012 г. обаче (второ тримесечие) е отчетен дефицит от 2,3 млрд. евро.

За периода октомври-декември на 2012 г. спрямо същия период на предходната година дефицитът от 15,6 млрд. евро при търговията със стоки, се превръща в излишък в размер на 5,1 млрд. евро.

Същевременно излишъкът при търговията с услуги леко се увеличава на годишна база през четвъртото тримесечие на 2012 г. - от 35,8 млрд. евро на 36,9 млрд. евро. През разглеждания период намалява дефицитът при текущите трасфери – от 22,8 млрд. на 19,1 млрд. евро.

Водещи

Най-четени