Държавата дава тласък на свободния пазар на горите 20.04 | 15:08

Оценителите на горски терени сами ще избират подхода при определяне на цената

От iNews.bg

Правителството одобри промени в Наредбата за оценка на поземлени имоти в горски територии. Те са свързани с обявеното от държавата намерение да започне изкупуване на частни гори от собствениците им по пазарни цени, тъй като в момента такъв пазар у нас няма. Причината за това решение пък е поголовната вандалска сеч най-вече в частните гори.

Промените имат за цел постигане на съответствие на оценките на имоти в горски територии и учредяването на ограничени вещни права върху същите с реалните пазарни цени. По този начин максимално ще бъде защитен държавния и обществен интерес, посочват от пресслужбата на правителството.

С предложените промени е дадена възможност на оценителите да избират самостоятелно подхода, който ще използват при определяне на цената на поземлени имоти, с цел определяне на обективна пазарна цена на имота и на оценяваното вещно право. Предвидено е цените да се определят по метода на сравнимите продажби или други приложими методи.

Очакваните резултати са свързани с правилното определяне на цените на поземлени имоти в горски територии при покупко-продажба, замяна р учредяване на ограничени вещни права. Те трябва да съответстват на реалната пазарна цена към момента на сключване на договора за съответното вещно право върху поземлени имоти в горски територии.

С приемането на Наредбата се отговаря на изискванията на европейските институции и обществото за защита на държавния и обществения интерес при сделки с вещни права в

Променят се правилниците за прилагане на законите за собствеността и ползването на земеделските земи и за опазване на земеделските земи, се казва в мотивите за промените.

 

 

 

Водещи

Най-четени