Държавните организации са спестили 12 млн. лева от енергия 25.06 | 16:43

Националната цел е преизпълнена с 0,76 на сто

От Мария Стоянова

За 2013 г. собствениците на държавни и общински сгради са отчели спестявания от енергия в размер на 12 млн. лева. Съкращенията на емисиите на въглероден диоксид пък се равняват на 26,4 хил. тона. Това стана ясно при приетия днес отчет за изпълнението на Втория национален план за действие по енергийна ефективност, който обхваща периода 2011-2013 г.

Данните в документа сочат, че по предварително определената цел за спестявания на 6% от базовата стойност на крайното потребление реалните спестявания се равняват на 6,76 на сто. Това означава, че националният план за енергийна ефективност е преизпълнен с 0,76 на сто.

Анализът на отчета показва още, че за периода 2011-2013 г. са направени общо 35 млн. лева спестявания от енергия. В резултат на реализираните енергоспестяващи мерки са отчетени спестявания на въглеродни емисии в размер на 96 хил. тона годишно.

Отчетът анализира състоянието и тенденциите на енергийната ефективност на национално ниво. Разгледани са отделните сектори на икономиката, като са отразени измененията, както и са направени изводи и обобщения на изпълнението на заложените мерки и дейности.

Водещи

Най-четени