ЕВН и НЕК се разбраха за дълговете помежду си 13.02 | 18:00

Двете компании подписаха протокол за прихващане

От iNews.bg

"ЕВН България Електроснабдяване" (ЕВН EC) и "Национална електрическа компания" (НЕК) се разбраха как ще изплатят сумите, които си дължат. Двете дружества подписаха споразумителен протокол, чрез който се съгласяват да погасят взаимни задължения чрез метода на прихващане съгласно Закона за задълженията и договорите. Протоколът цитира решение на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, което определя решението на ЕВН EC да използва прихващане за погасяване на задължения като валидно. Задълженията са в резултат на прилагане на механизъм за компенсиране на разходи от изкупуването на енергия от ВЕИ между НЕК като обществен доставчик и ЕВН EC като краен снабдител.

Протоколът потвърждава и становището на ЕВН EC, че характерът на въпросните отношения между ЕРП-то и НЕК е търговски, а не лицензионен. В тази връзка ЕВН EC приема, че с уреждането на отношенията и отпадане на претенции от страна на НЕК към на ЕРП-то отпада и основанието на КЕВР да продължи производството по отнемане на лицензията за дейността обществено снабдяване с електрическа енергия, издадена на дружеството.

Водещи

Най-четени