За данъчно облекчение за млади семейства - два документа 04.01 | 19:11

Младите семейства могат да ползват данъчно облекчение за ипотечен кредит

От Андриян Георгиев

Националната агенция за приходите (НАП) изисква само два документа, за да се ползва данъчното облекчение за ипотечни кредити за млади семейства, съобщават от НАП.

Условията са към данъчната декларация да се приложи само документ, издаден от банката кредитозаемател, в който е описан размерът на направените лихвени плащания през годината.

Второто изискване за ползване на облекчението е да се приложи и декларация от съпруга или съпругата, че няма да се възползва от намалението на данъка.

Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност да се приспаднат от данъчната основа лихвените плащания по ипотечен кредит за купуване на жилище. Приспадането от данъчната основа означава, че със сумата, платена за лихви по ипотечен кредит, се намалява сборът от всички доходи на физическото лице, а не дължимият данък, уточняват от НАП.

За да се ползва облекчението, договорът  за ипотечния кредит трябва да е сключен от лице, което има граждански брак. Гражданският брак трябва да е сключен преди договора за ипотечния кредит и да не е прекратяван към 31 декември на годината, за която се ползва данъчното облекчение за млади семейства, допълва БТА.

Друго условие е поне единият от двамата съпрузи да не е навършил 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит, посочват от НАП. 

Водещи

Най-четени