Земеделската земя бавно поскъпва 14.04 | 12:45

Най-сериозно е увеличението в цената на лозовите масиви

От Елица Елефтерова

С 8,6% е поскъпнала земеделската земя през изминалата 2013 година. Цената на един декар достигна до 594 лв.

Спрямо 2012 година най-сериозно поскъпват лозята - с 21,8%. Увеличението на цената на нивите е с 11,7%, а на овощните насаждения - с 5,1%. Единствено при постоянно затревените площи е установено намаление на цената - с 8,8%.

През 2013 г. най-висока продължава да бъдe цената на земеделската земя в Североизточния район - 827 лв. на декар.

Най-голямо увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година е установено в Югоизточния район - с 38,7%, докато в Южния централен и в Югозападния район се наблюдава намаление - съответно с 1,9 и 35%.

През 2013 г. с 11,8% се увеличава и средната цена на рентата на един декар наета земеделска земя като достига до 38 лв.

Отново най-голямо е увеличението на рентата за лозята - с 61,9%. Така през 2013 г. тя изпреварва дори цената на овощните насаждения и се доближава до цената на нивите. Единствено при постоянно затревените площи се наблюдава понижение на цената с 11,1%.

През 2013 г. най-висока е цената за един декар наета земеделска земя в Североизточния район е 58 лв., което е повече от три пъти по-високо от стойността в Югозападния и два пъти по-високо от стойността в Югоизточния район.

Водещи

Най-четени