Издигат кули за видеонаблюдение на горите с 20 млн. евро по ПРСР 17.09 | 15:30

От Ростислава Иванова

Издигат кули за видеонаблюдение на горите с 20 млн. евро по ПРСР

Откриха съоръжение срещу горски пожари за 4 млн. лв. в Община Белица

С 20 млн. евро по новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. ще бъде финансирано доизграждането на противопожарни кули в защитените горски местности в цялата страна. Това съобщи министърът на земеделието и храните Десислава Танева при откриването на противопожарна кула на територията на Държавно горско стопанство "Елешница" в с. Орцево, Община Белица.

Средствата ще бъдат отпуснати за покриване на цялата национална система за наблюдение в горите. Това ще стане по проекти от мярка 8 - "Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване жизнеспособността на горите" от новата Селска програмаи.

"Амбицията на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) е да покрием 100% от горските територии. В момента се работи по проектирането и доизграждането на националната единна информационна система за превенция срещу пожарите", посочи агроминистърът.

Другата цел на МЗХ по това направление е и изграждането на нови горски пътища и рехабилитация на вече съществуващи такива, обяви Танева. След което изтъкна, че всичко, което в момента се прави за превенцията на горите, е благодарение на стартираната горска реформа от предишното правителство на Бойко Борисов.

За тази година са планирани 535 км горски пътища – нови и рехабилитация на стари, каза министърът. Югозападното държавно предприятие ще приключи тази година с 50 км нови пътища и 100 км рехабилитирана горска инфраструктура, каза още Танева.

Земеделският министър изнесе и данни за щетите от пожарите. Тази година са били регистрирани над 300 пожара в страната, при които са засегнати 19 000 декара горски територии. Върху 1560 декара с горски насаждения щетите са огромни и трябва да бъдат залесени отново.

"Най-тъжното е, че само 4% от горските пожари възникват от природата. Всичко останало е плод на човешката небрежност и в много малък процент – и умисъл. Винаги трябва да използваме възможността да възпитаваме младото поколение да се грижи и опазва гората. Недопустимо е да има засегнати 19 000 декара и 96% от тях да са плод на човешката небрежност", коментира тя.

Танева отбеляза, че въпреки това щетите от горски пожари тази година са били два пъти по-малки спрямо предходни години със същите горещи климатични условия през лятото. Според нея ограничаването на пораженията е благодарение на мерките, предприети от които МЗХ. "Именно те доведоха до по-бързо осведомяване на горските стопанства за възникнали пожари, а от там на Пожарната безопасност и предприемане в по-бърз срок на необходимите мерки", изтъкна министърът.

Завършването на националната единна информационна система чрез изграждане на противопожарни кули на територията на цялата страна ще ограничи до минимум горските пожари, убедена е Танева.

Откритата противопожарна кула днес е последната от общо 9 изградени в страната със средства по ПРСР 2007-2013. Съоръжението за наблюдение в общна Белица е на стойност от близо 4 млн. лв. 100% от средствата са предоставени земеделската програма, допълни зам.-министърът на земеделието Георги Костов.

 

 

Водещи

Най-четени