Износът ни и за ЕС, и за останалия свят, продължава да расте 13.01 | 12:00

Въпреки това страната ни все още е на загуба при отчитането и на вноса

От iNews.bg

Износът на България отбелязва приличен ръст през първите 10 месеца на миналата година. Това се отнася както за експорта към ЕС, така и към останалия свят, показват данните на НСИ.

През периода януари - ноември 2019 г. от България общо са изнесени стоки на стойност малко над 53.758 млрд. лв., което е с 3.7% повече в сравнение със същия период на предходната година.

През ноември 2019 г. общият износ на стоки възлиза на над 5.05 млрд. лв. и намалява с 0.5% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - ноември 2019 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 56.325 млрд. лв. (по цени CIF), или с 2.9% по-малко спрямо същия период на 2018 година.

През ноември 2019 г. общият внос на стоки намалява с 8.9% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на близо 5.164 млрд. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - ноември 2019 г. и е на стойност 2.567 млрд. лева.

През ноември 2019 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 113.4 млн. лева.

През периода януари - октомври 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 3.4% спрямо същия период на 2018 г. и е в размер на малко над 32.681 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 66.2% от износа за държавите - членки на ЕС.

През октомври 2019 г. износът за ЕС нараства с 4.8% спрямо същия месец на предходната година е на стойност 3.632 млрд. лева.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - октомври 2019 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (10.3%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор "Артикули, класифицирани главно според вида на материала" (5.0%).

Вносът на България от ЕС през периода януари - октомври 2019 г. се увеличава с 2.6% спрямо същия период на 2018 г. и достига близо 34.113 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.

През октомври 2019 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, се увеличава с 6.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3.903 млрд. лева.

При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - октомври 2019 г. в сравнение със същия период на 2018 г. най-голям ръст е отбелязан в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (27.3%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (16.7%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - октомври 2019 г. обаче е отрицателно и е на стойност близо 1.432 млн. лева.

През периода януари - ноември 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 4.5% в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност почти 17.55 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Руската федерация, Съединените американски щати и Република Северна Македония, които формират 50.5% от износа за трети страни.

През ноември 2019 г. износът на стоки от България за трети страни намалява със 7.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.523 млрд. лева.

През периода януари - ноември 2019 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на предходната година е отбелязан в секторите "Храни и живи животни" (55.9%) и "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (21.5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Артикули, класифицирани главно според вида на материала" (21.6%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - ноември 2019 г. намалява с 12.5% в сравнение със същия период на 2018 г. и е на стойност над 18.507 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Сърбия.

През ноември 2019 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 29.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.459 млрд. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - ноември 2019 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в секторите "Храни и живи животни" (23.3%), "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (14.9%) и "Разнообразни готови продукти, н.д."(14.9%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (42.1%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - ноември 2019 г. е отрицателно и е в размер на 957.6 млн. лева.

През ноември 2019 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е положително и е на стойност 64.1 млн. лева.

Водещи

Най-четени