Износът пак изпреварва вноса 11.01 | 15:11

Въпреки положителната тенденция обаче външната ни търговия с ЕС отново е на загуба

От iNews.bg

Износът на България за останалите държави от Европейския съюз изпреварва вноса от тях. Това показват данните на Националния статистически институт за периода януари-октомври 2015 г. В сравнение с първите 10 месеца на предходната 2014 г. страната ни е успяла да изнесе стоки за ЕС на обща стойност 24.4 млрд. лв. Което представлява ръст от 9% спрямо аналогичния период на 2014 г.

Освен това между януари и октомври 2015 г. внесените у нас стоки от държавите от ЕС са на обща стойност 27.3 млрд. лв. Това е с 5.7 на сто повече спрямо импортът ни за първите 10 месеца на 2014 г. От данните обаче става ясно, че България продължава да е на загуба от външната си търговия с Евросъюза. В крайна сметка външнотърговското ни салдо с ЕС е отрицателно и възлиза на 3.082 млрд. лв. След приспадането на разходите за транспорт и застраховки то намалява до 1.056 млрд. лв.

Иначе през разглеждания период най-голям ръст се отчита при износа на химични вещества и продукти, както и на минерални горива, масла и други подобни продукти. При последните увеличението е за сметка на спада на вноса – за първите десет месеца на м.г. в България са били внесени доста по-малко горива и масла спрямо аналогичния период на 2014 г. Подобно е положението и при категория "Безалкохолни, алкохолни напитки и тютюн". Техният износ за ЕС намалява с 1.5% спрямо предходната година, докато вносът им се е увеличил с 23.2 на сто.

От януари до октомври 2015 г. основните търговски партньори на България по отношение на износа са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 69.2% от експорта, който сме осъществили за ЕС. При вноса пък най-много импорт отчитаме от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

Водещи

Най-четени