Изтича крайният срок за пререгистрация на земеделските стопани 24.02 | 12:21

Трябва да стане до 28 февруари в областната служба по адрес на фермера

От iNews.bg

До 28 февруари е крайният срок за пререгистрация на земеделските стопани, напомнят от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Всеки, който иска да кандидатства за финансово подпомагане по схемите на директните плащания за кампания 2017, трябва да се пререгистрира или да се регистрира като земеделски стопанин.

Регистрацията се извършва в областните дирекции "Земеделие" по постоянен адрес на физическите лица и едноличните търговци или по адрес на управление за юридическите лица. За целта земеделските стопани или упълномощени от тях лица е необходимо да представят актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри.

Заверените в общинските служби "Земеделие" документи може да се представят в Областната дирекция "Земеделие" лично от земеделския стопанин, чрез пълномощник или по служебен път. Когато кандидатът за директни плащания се регистрира за първи път като земеделски стопанин, той няма конкретен срок, но при подаване на заявление регистрацията следва да е налична. Фермерът лично трябва да заяви данните за дейността си в земеделската служба.

Стопанин, който е прекъснал поне за една година регистрацията си, може да я поднови като нова регистрация без краен срок. Бенефициентите, кандидатстващи по площните мерки на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) също трябва да извършат своята пререгистрация.  

Водещи

Най-четени