Инфлацията у нас се увеличава, безработицата пада 22.02 | 15:18

БВП на България ще достигне 1,4 през тази година, според анализ на ЕК

От Ралица Стоянова

Брутният вътрешен продукт на България се очаква да достигне 1,4% през 2013 г. и да нарасне допълнително до 2% през 2014 г. Това показват изнесените днес прогнози на Европейската комисия.

Комисията смята, че досегашният модел на растеж ще продължи, като вътрешното търсене ще бъде двигател на възстановяването. То ще бъде подкрепено от като цяло стабилната икономическа обстановка и сравнително силните публични финанси, които ще поддържат потребителското доверие.

Очаква се потреблението на домакинствата да нарасне допълнително през 2013 и 2014 г., което предполага продължаващо нарастване на реалните доходи и постепенно възстановяване на доверието на потребителите, казват от ЕК.

Същевременно износът ще оказва негативно влияние върху растежа на икономиката през 2013 г. Тази тенденция ще продължи и през 2014 г., но с по-малко въздействие.

Експортът ще спечели от очакваното постепенно възстановяване на европейските пазари през 2013-2014 г. Същевременно се очаква по-бърз растеж на вноса вследствие на съживяването на инвестициите и потреблението на домакинствата. През 2014 г. България ще отчете търговски дефицит от 2%, смятат от ЕК.

Комисията прогнозира нарастване на инфлацията в рамките на 2,6% през 2013 г. и 2,7% през следващата година. Безработицата ще бъде в рамките на 12,2% за текущата и ще падне до 11,9 на сто през 2014 г.

Въпреки скромния растеж на БВП пазарът на труда, спадът на заетостта от 4% през 2011 г. намаля до 2% през 2012, коментират от Европейската комисия. Институцията прогнозира слабо възстановяване на пазара на труда през 2013 г. и 2014 г.

В публикуваните днес прогнози на Комисията се казва, че финансовият сектор ще допринесе положително за растежа. Продължава тенденцията за спад на лихвите, както по депозитите, така и по кредитите. Очаква се това да доведе до слаб растеж на кредитите и да подкрепи инвестициите в управлението, заявяват от ЕК.

Прогнозира се леко увеличение на фискалния дефицит в рамките на 1,3% от БВП през 2013 г. спрямо 1% през 2012. През 2014 г. обаче той отново ще падне до 1%. Макар положителните тенденции за доходите да продължат през 2013 г., през текущата година разходите също ще нарастват с по-голям темп.

Според Комисията най-значителните разходи в бюджета за 2013 г. са свързани с увеличаването на пенсиите с 9,3% от 1 април тази година, както и с увеличението на някои други социални разходи, на заплатите в определени професии и на разходите по европейските структурни фондове.

По отношение на дълга се очаква той да намалее до 17,1% от БВП през 2013 спрямо 18,9% през миналата година, и леко да се покачи до 17,3% през следващата 2014.

Водещи

Най-четени