Ипотечното кредитиране излезе от кризата 16.05 | 12:16

Новоотпуснатите ипотечни кредити са с 10% повече от 2010 г., сочат данните на КредитЦентър

От Кремена Бедерева

Ипотечното кредитиране излезе от кризата. При голяма част от офертите лихвените нива, процентът на финансиране и на монолитно, и на панелно строителство, съпътстващите такси и комисиони са на нивата от средата на 2008 г., сочат данни на консултантската компания КредитЦентър.

Освен това, новоотпуснатите ипотечни кредити спрямо началото на 2010 г. са с 10% повече.

Според данните на консултантската компания, средният размер на изтеглените ипотечни кредити в страната продължава да расте, като през април достига 36 980 евро.

Тази тенденция ясно се изрази още през лятото на 2010 г., смята изпълнителният директор на компанията Тихомир Тошев.

Според изпълнителния директор на КредитЦентър, периодът на намалялото ипотечно кредитиране е бил по-скоро един епизод, отколкото трайна тенденция на финансовия пазар.

Банките обаче ще печелят клиенти не само с лихви, но и с предоставяното качество на обслужване, иновативни продукти, продукти, адекватни на нуждите на потребителите.

И през април на пазара на ипотечни кредити преобладават тези в евро. Продължават да бъдат най-активни кредитополучателите във възрастовата група от 26 до 35 г., запазва се и тенденцията да се засилва активността на най-младите – във възрастовата група от 18 до 25 г.

Увеличава се и делът на големите заеми над 50 000 евро, за сметка на намаляването дела на по-малките кредити.

Водещи

Най-четени