КЕВР дава 3 дни на „Топлофикация София“ да обясни високите сметки 25.04 | 18:03

Компанията разпространи формула, по която всеки сам може да провери консумацията си на енергия

От iNews.bg

Във връзка с оповестените информации и възникналия дебат в средствата за масово осведомяване за по-високи сметки на клиенти на "Топлофикация София" за март, председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) доц. Иван Иванов изиска ръководството на дружеството да предостави подробна информация. В тридневен срок компанията трябва да представи на регулатора пълни данни относно количеството топлинна енергия, която е доставена и фактурирана на клиентите на дружеството за миналия месец, както и за март миналата година. Изискването се отнася както общо, така и и по групи клиенти.

От дружеството е изискана информация и за броя на битовите клиенти, избрали дяловото разпределение да се извършва по прогнозни данни. За тези абонати топлоснабдителното дружество трябва да посочи както количеството на потребената от тях топлинна енергия, така и начислените суми в сметките им за март 2017 г. и за март 2018 г. Отделно в КЕВР трябва да постъпи информация и за броя на битовите клиенти, избрали дяловото разпределение да се извършва по реален месечен отчет на средствата за дялово разпределение в имотите на клиентите. "Топлофикация София" трябва да предостави и данни за количеството на потребената от тези клиенти топлинна енергия, както и начислените суми в сметките им март 2017 г. и март 2018 г.

След получаването на цялата искана информация, КЕВР ще изготви подробен анализ, резултатите от който ще бъдат публично обявени, обещаха от регулатора.

По-рано днес "Топлофикация София" пусна съобщение, че е на разположение на всички свои клиенти да отговори на въпросите има за начина на формиране на сметки по всички канали за комуникация – на телефон 0700 11 111, в клиентските центрове, на e-mail: inf_r@ toplo.bg или info_r@toplo.bg, в чат платформата на сайта www.toplo.bg, както и във "Фейсбук" страницата на дружеството.

От дружеството са категорични, че сметките за парно и топла вода за март са изготвени коректно и съобразно изискванията на Наредбата за топлоснабдяване. Освен това компанията разпространи и формулата, по която потребителите могат сами да се ориентират в месечната си сметка като извършат последователно изчисленията от формулата. От "Топлофикация София" отбелязаха, че за база се приема реалната консумация във всеки отделен имот за предходния отоплителен сезон, отразена в изравнителната сметка. "Всеки клиент може да открие останалите необходими  данни, които да приложи  във формулата, в информационната част на месечното съобщение към фактурата си", казват от дружеството.

Водещи

Най-четени