КЕВР иска отчет от ЧЕЗ и Топлофикация за големите аварии в София 07.02 | 14:47

Ако спиранията на тока и парното са по вина на дружествата, абонатите им може да получат обезщетения

От iNews.bg

И Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) поиска от ЧЕЗ и "Топлофикация София" разяснения за причините на зачестилите аварии, довели до спирането на тока, парното и топлата вода в някои райони на София. Снощи да му бъдат предоставени данни за проблемите и предприетите мерки поиска служебният министър на енергетиката Николай Павлов. "Във връзка със сигнали през последните дни за прекъсване на електрозахранването и на топлоснабдяването в райони на София, КЕВР изпрати писма до ръководствата на "ЧЕЗ Разпределение България" и "Топлофикация София" с искане в 3-дневен срок да бъде предоставена обобщена информация за причините за прекъсванията, броя на засегнатите абонати и предприеманите мерки за възстановяване съответно - на електрозахранването и на топлоснабдяването", съобщиха от регулатора.

От там уточняват, че и двете дружества са лицензианти и целта на исканата информация е да се установи изпълнението на издадените им от КЕВР лицензии по отношение на качеството на предоставяните услуги. След получаване на докладите от относно точните причини за прекъсванията, Комисията ще прецени по-нататъшните си действия.

Във връзка с получени запитвания от граждани и медии, КЕВР информира клиентите, че в Общите условия на дружествата ясно е разписана тяхната отговорност в случаите на нерегламентирано прекъсване на електрозахранването и на топлоснабдяването. Съгласно чл. 39, ал. 1 от одобрените от КЕВР Общи условия на "Топлофикация София" за продажба на топлинна енергия за битови нужди на клиенти в София, "когато по вина на Продавача повредите в топлопреносната мрежа или абонатната станция не са отстранени в срок от 48 часа, той дължи неустойка в размер на стойността на недоставената топлинна енергия за периода на закъснението. Дружеството не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато е въведен ограничителен режим на топлоснабдяването, с изключение на случаите, когато въвеждането на ограничителен режим на топлоснабдяването е по негова вина."

Отговорността на електроразпределителните предприятия при продължително нерегламентирано прекъсване на електроснабдяването е заложена в одобрените от КЕВР Общи условия на договорите за използване на електроразпределителните мрежи. В чл.44, ал 1, на Общите условия на "ЧЕЗ Разпределение България" АД се посочва, че "в случай, че потребителите останат без електрическа енергия по вина на електроразпределителното предприятие повече от 24 часа след получаването на уведомление от потребителя, електроразпределителното предприятие заплаща на потребителя обезщетение в размер на 30 лева и по 20 лева за всеки следващ период от 12 (дванадесет) часа без осигурена електрическа енергия. Това обезщетение не изключва отговорността на електроразпределителното предприятие за имуществени вреди в по-голям размер, нанесени на потребителя."

Водещи

Най-четени