КЗК спря решение на "Мини Марица-Изток“ 25.04 | 13:48

Компанията незаконно отхвърлила кандидат в обществена поръчка

От Десислава Маданска

Решението на изпълнителния директор на "Мини Марица-Изток" за одобрени кандидати по обществена поръчка е незаконосъобразно, съобщиха от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Жалбата е подадена от германското дружество "ТАКРАФ".

Предмет на поръчката е "Проектиране, изработка, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на многокофов роторен багер с производителност 1200 м³/час".

Проучване на експертите на комисията установило, че оценителната комисия е допуснала нарушение на закона за обществена поръчка, като неправилно е приела, че жалбоподателят не е представил всички необходими декларации от представляващите дружеството и заради това е отстранен от по-нататъшно участие.

Според закона обаче, когато чуждестранно лице има повече от един представител декларацията се подава само от този, чиято представителна власт включва територията на България. В тази връзка, указанието на оценителната комисия да бъдат представени декларации от всички лица, представляващи дружеството, е незаконосъобразно, посочват от комисията.

Нарушението е съществено и води до отмяна на решението на възложителя.

КЗК връща процедурата на етап ново разглеждане документите за подбор на кандидатите, при спазване на мотивите в решението.

Най-четени