КТБ в челната петица на банките у нас 29.03 | 20:05

Банката отчита ръст на активите за 2012 г.

От Кремена Бедерева

Корпоративна търговска банка (КТБ) към края на февруари тази година вече е сред 5-те най-големи банки в България по размер на активите, показва изнесената днес информация на Българска народна банка (БНБ).

Според данни на БНБ в края на годината по сума на активите КТБ (на индивидуална основа) заема шесто място, с дял от активите на банковата система 6.84%, при 5.26% в края на 2011 г., се казва в доклада за дейността на кредитната институция, публикуван на Българска фондова борса (БФБ) АД.

Сумата на активите на банката към 31 декември 2012 г. е 5,64 млрд. лв. и е с 39.4% или 1,59 млрд. лв. повече спрямо началото на годината. Същевременно среднодневните активи за 2012 г. са в размер на 4,68 млрд. лв. и са с 40.7% повече при сравнение с 2011 г. С 566 млн. лв. или 11,17% са се увеличили активите на Кооперативна търговска банка само в последната четвърт на 2012 г.

Отчита се и ръст на кредитите с 12,5% само за 3 месеца - от 453 млн. лв. до 4,07 млрд. лв. между 30 септември и 31 декември 2012 г. За сравнение в последната четвърт на 2011 г. увеличението е било със 154 млн. лв., т.е., в края на 2012 г. то е три пъти по-бързо, показва още финансовият отчет на банката. За цялата 2012 г. кредитите на банката нарастват с 1,15 млрд. лв., като около 40% са формирани в края на годината.

Последните 3 месеца на миналата година печалбите на КТБ пък възлизат на 26,6 млн. лв. или със 71% повече от същото тримесечие на 2011 г., когато са били 15,6 млн. лв. Така е наваксано част от намалението на печалбата за първите 9 месеца на 2012 г. и банката приключва годината само със 7% спад на печалбата до 56,6 млн. лв. В абсолютни стойности печалбата е с 4,4 млн. лв. по-малка, показват още данните.

Нетният лихвен доход се увеличава с 20,6% на годишна база до 97 млн. лв. за 2012 г. Само за последната четвърт на 2012 г. той е 25,4 млн лв., като се увеличава със само 6,4% на годишна база. Банката отчита и нетни валутни разлики за 16,6 млн. лв. през 2012 г., както и други нетни оперативни приходи за 13,7 млн. лв. Нетните приходи от такси и комисиони са за 11,8 млн. лв., а нетната печалба от държаните финансови активи и пасиви е 2,6 млн. лв.

Вижте другите банки в петицата на Econ.bg.

 

Водещи

Най-четени