КТБ с активи от над 6,8 млрд. лева към края на юни 03.09 | 21:14

В данните не влизат финансовите резултати на ТБ „Виктория“

От iNews.bg

Кредитният портфейл на КТБ възлиза на 5,266 млрд. лв. към края на юни. Това са 76,3% от общата сума на активите. Това показва консолидираният отчет, публикуван от квесторите на банката чрез Българската фондова борса.

В отчета се посочва още, че в резултат на засиленото теглене на средства от клиенти на банката и рязкото намаление на наличните ликвидни активи към 30 юни коефициентът на ликвидни активи е 4,71% при такъв за системата от 27,6% в края на юли.

Към края на юни сумата на активите на КТБ на консолидирана основа е 6,897 млрд. лева като нарастването за периода от началото на годината е в размер на 2,3% или малко над 156 хил. лева.

От 1 юни до 20 юни в резултат на засиленото теглене на средства от клиенти на банката сумата на активите спада с 8,2%, или с 629 млн. лв. Само за първото тримесечие на 2014 г. КТБ има печалба от 13,11 млн. лв.

Като цяло към 30 юни загубата на банковата група на Корпоративна търговска банка за първото полугодие е 65,445 млн. лв. В консолидирания отчет не са прибавени финансовите резултати на ТБ "Виктория", която КТБ придоби на 12 юни.

Водещи

Най-четени