Кабинетът се амбицира: Премахва 10-те пречки пред инвестирите за 6 месеца 05.08 | 15:18

Бизнесът вини корупцията, разрешителните, съдебната система, законодателството

От Ростислава Иванова

10 са основните пречки пред инвеститорите в България, които създават неблагоприятна и непрогнозируема бизнессреда. Мерките за преодоляването им трябва да са готови до 6 месеца. Сред основните проблеми за бизнеса са често променящото се законодателство, трудния достъп на фирмите до инфраструктурата, строителни и други разрешителни, корупция сред администрацията и съдебните органи и др.

Това се посочва в анализа на междуведомствена работна група към Министерски съвет, изготвен в контекста на инициативата на Европейската комисия "Инвестиционен план за Европа”.

Кабинетът прие доклада на днешното си редовно заседание. Анализът е основен елемент на цялостната стратегия на ЕС за насърчаване на заетостта, икономическия растеж и инвестициите, се посочва в съобщение на правителствената пресслужба.

Основните проблемни области пред инвеститорите в България са:

  • присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура (електричество, газ, вода), в т.ч. срокове, брой процедури и разходи;

  • разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение;

  • несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрация;

  • често променящо се законодателство;

  • отсъствие на изградена пътна инфраструктура или лошо състояние на съществуващата;

  • липса на специалисти в търсени от бизнеса области и лошо качество на професионалното образование;

  • независимост на съдебната система и корупция

  • ниска ефективност на правната рамка за разрешаване на спорове;

  • административни процедури във връзка с международния стокообмен и съпътстващи разходи при внос и износ;

  • време за плащане на данъци.

За тяхното ефективно адресиране ще бъдат създадени отделни работни групи с определени от Министерския съвет водещи ведомства, решиха още министрите.

В срок до края на януари 2016 г. работните групи трябва да предложат конкретни мерки - законодателни, административни и др., за преодоляване на проблемите.

Водещи

Най-четени