НСИ отчете над 12% безработица 17.03 | 18:02

Над 28% от младежите са без препитание

От Десислава Маданска

Безработицата в страната през февруари е 12,9%. Това е с 0,6% повече спрямо същия месец на предходната година. За разлика от предходната година през тази мъжете без препитание са повече от жените. Съотношение е 249 800 към 186 500 в полза на силния пол. За сравнение през миналата година без работа са останали повече жени – 13,9% спрямо 11,8% от мъжете.

Продължително безработните са 250 300 души у нас или повече от половината от безработните. Хората останали за дълго без работа са преобладаващо мъже.

От данните на статистиката става ясно, че безработицата сред младежите между 15 и 24 години остава висока – над 28%, а за възрастовата група 15 - 29 години е 21,8%.

През 2013 г. безработните младежи са се увеличили с съответно с 0,3% и 1%.

От безработните на възраст 30 - 34 години с висше образование са 29,4%. Относителният дял на рано напусналите училище от населението на 18 - 24 години е 12,5%.

Статистиката отчита, че работа не си търсят 1,5 млн. души, които са в трудоспособна възраст. От тях 679 400 са мъже и 857 000 са жени. Коефициентът на икономическа неактивност е 31,6%, като тук жените преобладават. Броят на обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години е 206 500 души.

Общият брой на заетите e 2,9 млн. души или 46,9% от населението на 15 и повече навършени години, съответно 62,1% за мъжете и 56,8% за жените.

Данните сочат, че над 63% от младите на възраст от 20 - 64 навършени години работят.

Заетите българи в предпенсионна възраст (55 - 64 навършени години) са 47,4%. В сравнение с 2012 г. броят им се увеличава с 1,7 процентни пункта, като увеличението при жените е почти двойно по-голямо, отколкото при мъжете.

Водещи

Най-четени