Над 220 хил. са били без работа към Нова година 10.01 | 17:07

В същото време всяка пета фирма в промишлеността се оплаква от липса на работна ръка

От iNews.bg

Над 220 хиляди души остават без работа в края на 2020 г., сочат предварителните данни, съобщени на БГНЕС от Министерството на труда и социалната политика.

"По предварителни данни към 31 декември 2020 г. броят на регистрираните в бюрата по труда безработни е 220 292. Безработицата продължава да е около 7%. От началото на пандемията до края на 2020 г. работа започнаха 210 562 безработни", заявиха от МТСП.

През третото тримесечие на 2020 г. броят на безработните лица е 160.4 хил., от които 95.4 хил. (59.5%) са мъже и 65.0 хил. (40.5%) – жени. Коефициентът на безработица е 4.8%, съответно 5.3% за мъжете и 4.2% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработица се увеличава с 1.1 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените е съответно с 1.5 и 0.8 процентни пункта, уточняват от НСИ.

През третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 173.2 хил., от които 1 703.0 хил. мъже и 1 470.2 хил. жени. В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. броят на заетите лица намалява с 3.8%. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.5%, като при мъжете този дял е 59.9%, а при жените – 47.6%.

Според бизнес анкетите на НСИ през декември 2020 г. 22.8% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

През септември 2020 г. средната работна заплата е 1 397 лв. и нараства с 4.6% в сравнение с предходния месец и с 10.3% спрямо септември 2019 година.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 2020 г. възлиза на 31 676 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4 572 лв. от стойностния обем на показателя. Сезонно изгладените данни показват спад от 5.2% на БВП през третото тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и повишение от 4.3% спрямо второто тримесечие на 2020 година.

Водещи

Най-четени