Над 88 млн. лв. инвестира "Мини Марица-изток" 14.01 | 18:33

От Елена Коцева

88,212 милиона лева смята да инвестира тази година "Мини марица-изток" ЕАД.

Това е сумата, която е заложена в инвестиционната програма на дружеството, съобщава БТА.

Обемът на планираните инвестиции е съобразен с годишния план за добив на въглища - 27,250 милиона тона лигнитни въглища, и разкривни дейности - 94,915 милиона кубически метра земна маса.

Приоритет в инвестиционната програма е изграждането на нов пункт за претоварване, с което ще се обезпечат доставките на въглища към новата ТЕЦ "AES - Гълъбово".

Значителни средства ще бъдат вложени в рехабилитацията на тежкото минно оборудване, уточняват от пресцентъра. Предвижда се рехабилитация на багери и на подстанции.

"Мини Марица-изток" завърши 2010 година с добив 26,091 милиона тона въглища, с което планът е изпълнен 104 на сто.

Най-четени