Нова такса оскъпява тока на малките фирми 14.07 | 15:22

По-солените цени ще бъдат предизвикани от небалансите по преносната мрежа

От Христомира Бочкова

Бизнес абонатите на ЕРП-тата ще бъдат изненадани неприятно от допълнителното оскъпяване на електроенергията, освен покачването на цената ѝ от началото на месец юли по решение на държавния енергиен регулатор. Тази промяна се отнася до родните малки фирми. Бонус-завишаването ще бъде предизвикано от разликата, която се получава между заявеното и потребеното количество енергия. Казано с други думи - небалансите по преносната мрежа.

Според експерти, ако например в даден район е било планирано, че ще се изразходват 100 единици ток за месец юли, но са изразходвани 70 единици, това ще бъде небаланс, за който ще трябва да се плаща.

В същото време при повече потребление на ток от планираното също ще трябва да се плати. Това се потвърждава и от точка 13 от решението на ДКЕВР от 30 юни тази година за новите цени в сектор "Електроенергетика".

Комисията определя максимално допустим размер на отклонението на дневните почасови прогнозни графици, което може да се включва в крайната цена на електрическата енергия за клиентите на крайния снабдител и електроразпределителните дружества, се твърди в решението на ДКЕВР.

В тази връзка регулаторът определя до 1,,5% отклонение за специалните балансиращи групи и крайните снабдители и до 0,5% за специалните балансиращи групи на електроразпределителните мрежи.

От това става ясно, че компаниите ще могат да калкулират в сметката и някоя друга стотинка за покриване на разходите за балансиране, за това, че малките компании са изразходвали повече или по-малко ток от очакваното.

В същото време дружествата, които оперират електроразпределителните мрежи и на които се плащат таксите за пренос и достъп, също ще си калкулират допълнителните разходи за предизвикания малките фирми небаланс по техните кабели.

Парите, които ще се плащат на ЕРП-тата няма да остават при тях. Според новите Правила за търговия с електрическа енергия, които влязоха в сила наскоро и отвориха пазара на ток у нас, електроразпределителните дружества трябва да заплащат на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) разходите, които членовете на техните балансиращи групи (клиентите им) са предизвикали. Така сумата, която всяка компания ще плаща от следващата си сметка, ще бъдат превеждани директно на ЕСО. Все още обаче не е ясно какви точно ще бъдат тези суми. 

Освен това трябва да се знае, че тази допълнителна "такса"няма да е константна, а ще зависи както от това колко ток харчи съответната фирма, така и от това какъв е бил небалансът по мрежата за последния месец в мрежата на ЕРП-то, чиито абонат е тя.

Водещи

Най-четени