Нови 4 организации се присъединиха Експортен хъб България 21.02 | 16:43

Новите членове на инициативата са БТПП, АИКБ, ПАРА и ИИП

От iNews.bg

Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Института за икономическа политика и Професионалната асоциация по роботика и автоматика се присъединиха към редицата на учредителите на Експортен хъб България.

Г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, г-н Васил Тодоров, главен секретар на БТТП, г-н Ясен Георгиев, изпълнителен директор на ИИП, г-н Йонко Чуклев, зам.-председател на ПАРА, и г-н Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП – организацията, инициатор на Експортен хъб България, подписаха анекс за присъединяване към Споразумението за учредяване, с което бе даден стартът на най-новата инициатива, която ще подкрепя българските предприятия да излизат на международни пазари.

Официалното подписване на Анекса се проведе в София Тех Парк по време на заседание на организациите, които обединиха сили за създаването на ЕХБ.

Така БТПП, АИКБ, ПАРА и ИИП  се нареждат до Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Клийнтех България, Българска консултантска организация, Българска агенция за експортно застраховане, София Тех Парк, Българската стартъп асоциация (BESCO), СофтУни, М3 Комюникейшън Груп, Асоциацията на бизнес клъстерите, Висше училище по застраховане и финанси и Българска стопанска камара в мисията да развият българския експортен потенциал чрез специализирани събития и обучения.

Представителите на публичните и частните институции обсъдиха старта на програмата и критериите, по които ще бъдат избирани компаниите, които да бъдат подкрепени чрез експортна програма, включваща серия уъркшопи, която ще стартира през 2020 година.

Създателите на Експортен хъб България са убедени, че успехът на българския бизнес в интернационална среда е възможен с общи усилия между правителствения и частния сектор на Република България. Основателите  си поставят за цел да поставят името на България сред лидерите в редица търговски сектори, като насърчат предприемаческия дух и желанието за иновативно развитие сред представителите на бизнеса.

Водещи