Обхватът на директни плащания расте, 115 550 фермери са заявили на площ 29.06 | 10:47

Заявленията за подпомагане за животни и на хектар се увеличават

От iNews.bg

115 549 земеделски стопани са подали заявления за подпомагане през Кампанията за директни плащания за 2016 г. 61 666 кандидати са заявили над 3,7 милиона хектара по схемите за плащания на площ (СЕПП). За сравнение за 2015 г. общият брой заявления е бил 115 447, от които 61 145 са били по СЕПП с площ 3 690 384 хектара, съобщиха от Министерството на земеделието и горите (МЗХ).

За първи път през Кампания 2016 при географското очертаване на заявяваните за подпомагане площи в Интегрираната система за администриране и контрол имаше възможност за визуализация на имотите, за които даден кандидат разполага с правни основания.

Броят на земеделските стопани, заявили схеми за подпомагане за животни, пък се е увеличил с 5157 в сравнение с 2015 г. Най-много заявления са подадени по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството – общо 7526, за подпомагане на над 1 090 013 животни. Следва схемата за обвързано подпомагане за млечни крави, която е заявена за подпомагане от 6 367 земеделски стопани - с 175 576 броя животни.

По Схемата за обвързано подпомагане за овце или кози-майки под селекционен контрол броят на подалите документи е близо два пъти повече в сравнение с кампания 2015. През настоящия прием са приети 2157 заявления за 281 101 животни, а през 2015 г. са подадени 1200 заявления за 186 504 броя животни.

По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол също има по-голям интерес. За кампания 2016 броят на регистрираните заявления е 1 587 - за 84 095 животни, като за предходната година те са били 959 заявления - за 60 488 животни.

 Водещи

Най-четени