Оздравяват мрежата около Мездра за по-качествено електрозахранване 20.12 | 12:39

Проектът предвижда резервно трасе за подаване на ток в региона

От iNews.bg

ЧЕЗ Разпределение извършва дейности по подбряване на сигурността на електрозахранването на населени места от община Мездра, сред които селата Ребърково, Лютиброд, Зверино, Елисейна, Оселна, Игнатица, Очиндол, Злидол и др. Анализ на компанията показа, че лоши метеорологични условия в региона водят до сериозни щети по електроразпределителната мрежа.

Обилни снеговалежи, каквито има и в последните седмици, както и минусови температури водят до обледяване на проводниците и негативни последствия върху електроенергийните съоръжения – множество скъсани проводници, счупени стълбове, паднали дървета, разположени извън сервитутната зона на електропроводите.

За да повиши сигурността на електрозахранването в района, ЧЕЗ Разпределение България заложи в инвестиционната си програма за 2019 г. цялостна модернизация на възлова станция "Елисейна", включително подмяна на стълбове, изолатори и проводници. Проектът ще се изпълнява през втората половина на годината, като приоритетната му цел е осигуряване на резервно захранване на региона от подстанция "Бов". От месец април ще стартира и монтаж на нови дистанционно управляеми комутационни апарати, с цел повишаване на надеждността на електрозахранването и намаляване на времетраенето на прекъсванията при евентуални повреди по електропровода. Предстои да бъде извършена термовизионна и ултразвукова диагностика на всички съоръжения по електропроводите линии. Дружеството има необходимата готовност да отстрани своевременно евентуални забележки.

До момента ЧЕЗ Разпределение извърши извънреден обход и щателен оглед на съоръженията по електрозахранващия извод. На основание резултатите от обследването, в кратки срокове, са изпълнени необходимите мероприятия по съоръженията. За съкращаване времето, необходимо за локализиране на аварии, и ограничаване на броя и продължителността на смущенията в електрозахранването на клиентите, вече са монтирани 2 бр. сигнализатори за земни и къси съединения с дистанционно предаване на данните. Въведени са в експлоатация и 3 бр. дистанционно управляеми устройства, с цел по-бързо локализиране на повредените участъци. Тези автоматизирани уреди дават възможност за незабавна реакция и за изолиране на повредения участък по начин, който позволява всички останали клиенти извън неговата зона, захранвани от електропровода, да останат незасегнати от аварията. Компанията инвестира 300 хил. лв. в подобрителни дейности по електропровода, доставящ електроенергия в региона.

На 14.12.2018 г., беше проведена среща между мениджъра на ЧЕЗ Разпределение България за региона, представители на община Мездра и Общински съвет, зам. областния управител на област Враца, както и кметовете на селата Ребърково, Лютиброд, Зверино, Елисейна, Злидол, Игнатица и Очиндол. От страна на Дружеството беше предоставена изчерпателна информация относно извършените дейности по електроенергийните съоръжения, като бяха поети ясни и конкретни ангажименти за предстоящи мероприятия с цел ограничаване броя и времетраенето на безтоковите паузи и подобряване качеството на доставяната електрическа енергия в региона.

Водещи

Най-четени