От началото на годината бенчмаркът SOFIX нараства с 5.21% 01.02 | 14:05

Днес единствено индексът на сините чипове на родния капиталов пазар остава без промяна, докато останалите борсови измерители отчитат минимален спад

От iNews.bg

Индексът на сините чипове на БФБ-София SOFIX отчита чувствително повишение през първия месец на 2018 година, въпреки че от включените в него 15 най-ликвидни компании, емисиите само на 7 от тях завършват януари на печалба.

През първия месец на настоящата година основният индекс на БФБ-София регистрира ръст от 5.21% до 712.73 пункта. Година по-рано през януари 2017 г. индексът на българските "сини чипове" отчете нарастване само с 2.44%, което е почти два пъти по-малко отколкото през тазгодишния януари.

Изчисленията показват, че през януари 2018 г. три от четирите индекса на борсата са се повишили (SOFIX, BGBX40 и BGTR30) и само BGREIT регистрира минимален спад.

Индексът на най-ликвидните компании BGBX40 се повиши с 4.72% до 138.23 пункта през януари, пише деловото издание econ.bg

Равнопретегленият BGTR30 регистрира ръст от 2.81% до 571.59 пункта.

Измерителят на имотните компании BGREIT се понижи с 0.59% до 115.41 пункта.

Равносметката от първия месец на новата 2018 година за най-ликвидните компании на БФБ-София, включени в SOFIX не е много добра. За първи път от доста време губещите емисии са повече от печелившите при съотношение 8 към 7. 

През януари общият обем на сключените сделки с книжата на 15-те компании от SOFIX възлиза на 16 305 240 лева, което е с над 5 млн. повече спрямо януари 2017 г., когато е отчетен оборот от 11 048 380 лева.

През миналия месец 3 емисии са реализирали продажби за над 1 млн. лева, докато година по-рано са били 4. Лидерите през първия месец на 2018 година са: Химимпорт с 8 506 579 лв., Софарма с 2 685 312 лв. и ТБ Централна кооперативна банка с 1 053 325 лв.

Компанията с най-голям оборот за месец януари 2018г. е Химимпорт АД, с реализиран обем от 8 506 579 лева. На второ място се нарежда Софарма АД с реализиран обем от 2 685 312 лева. В класацията има само един представител на дружествата със специална инвестиционна цел - Адванс Терафонд АДСИЦ,

Най-печеливша компания през месец януари 2018г. е Северкооп Гъмза Холдинг АД, която постига ръст от 96.08%. На второ място се нарежда Химимпорт АД, следван от ТБ Централна кооперативна банка АД с ръст от 24.02%.

Днес единствено индексът на сините чипове на родния капиталов пазар остава без промяна, докато останалите борсови измерители отчитат минимален спад.

Оборотът на регулирания пазар е малко над 257 хил. лева, а най-ликвидната компания днес е Химимпорт АД с 55 700 изтъргувани акции на цена от 2.4600 лева за брой.

Бяха търгувани книжа на две дружества със специална инвестиционна цел на обща стойност 15 289 лева. Минаха и 4 385 дяла на борсово търгувания фонд БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF за 5 610 лв.

От сутринта няма инвеститорски интерес към дългови книжа и компенсаторни инструменти.

Водещи

Най-четени