Още 15 години добив на газ в Плевенско 15.11 | 14:03

Смяна на концесионера на находище за доломити край Перник

От iNews.bg

С 15 години ще бъде удължен срокът на концесионния договор за добив на суров нефт от находище "Староселци", община Долни Дъбник. Това реши Министерският съвет, одобрявайки поисканата от концесионера промяна. Концесионният договор за находище "Староселци" е сключен на 12 септември 2003 г. с "Проучване и добив на нефт и газ" АД за срок от 13 години. Този срок е изтекъл през август 2016 г. В съответствие с клаузите на договора, 15-месечното забавяне оттогава ще бъде прибавено към удължения срок на концесията.

С друго решение правителството даде съгласието си "Заводски строежи" АД да прехвърли изцяло на "ДЛВ-СИ" ООД правата и задълженията си по концесионен договор за добив на доломити от находище "Студена", участък "Заводски строежи 2". Находището се намира на територията на община Перник, а концесията за него е предоставена през септември 2008 г. за срок от 25 години. Правителственото решение не предвижда промяна в условията по концесионния договор.

Водещи

Най-четени