Пет искат да строят газовата връзка с Гърция 02.04 | 16:37

Две от офертите са постъпили в срок, ще бъдат разгледани първо те

От iNews.bg

Най-голямата обществена поръчка по проекта за газова връзка с Гърция е на финалната права. Прогнозната стойност е 145 милиона евро без ДДС. А малко по-рано днес стана ясно, че Еврокомисията ще отпусне 33 млн. евро за реализацията на газопровода.

Днес в офиса на проектната компания "Ай Си Джи Би" АД се проведе публично заседание за отваряне на офертите, подадени в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет "Проектиране, доставка и строителство на междусистемна газова връзка Гърция-България". Срокът за изпълнение на поръчката е 18 месеца, считано от започване на изпълнението.

Над 10 български и чуждестранни компании и обединения проявиха първоначален интерес към обществената поръчка и подадоха документи в първа фаза на процедурата. Търгът се провежда като ограничена процедура, като по правило само петима кандидати могат да продължат напред към втора фаза и подаване на оферти.

Допуснатите кандидати са:

1. ДЗЗД "АЙ ДЖИ БИ – 2018"

2. Обединение "Макс Щрайхер-Терна"

3. Обединение Spiecapag Trace IGB 2018

4. J&P АВАКС

5. Обединение – "CPP-AKTOР"

От допуснатите кандидати в посочения от възложителя краен срок са постъпили оферти от ДЗЗД "АЙ ДЖИ БИ – 2018" и J&P АВАКС. Предстои разглеждане на техническите предложения за тяхната допустимост, поставяне на техническа оценка според показателите на методиката и отваряне на ценовите предложения.

От ICGB предвиждат изборът на изпълнител да бъде осъществен през месец май, с което да се обезпечи старт на строителните дейности през месец юни. "Проектната компания и нейните акционери са мобилизирали всички ресурси за спазване графика за започване на строителство, като разчитаме на високото качество на техническите предложения на участниците и техния утвърден професионализъм", коментираха изпълнителните директори на компанията Теодора Георгиева и Константинос Караянакос.

Участващите ДЗЗД "АЙ ДЖИ БИ – 2018" и J&P АВАКС са дружества от международен мащаб с доказани качества и високо ниво на работа, което гарантира добра конкурентна среда и избор на икономически най-изгодната оферта за проекта.

Водещи

Най-четени