Планът „Юнкер“ носи почти 400 млрд. евро инвестиции 20.05 | 19:19

България остава на трето място по инвестиции, отнесени към БВП

От iNews

Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) – фондът "Юнкер" – се очаква да мобилизира 398,6 млрд. евро в инвестиции, стана ясно след последната среща на съвета на директорите на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

Към май 2019 г., сделките одобрени в рамките на фонда "Юнкер", възлизат на 73,8 млрд. евро финансиране и покриват всички 28 държави членки, съобщи представителството на ЕК в България. Около 949 000 стартиращи фирми, малки и средни предприятия (МСП) се очаква да се възползват от подобрения достъп до финансиране. Понастоящем, първите 5 държави по инвестиции отнесени към БВП, са Гърция, Естония, България, Португалия и Латвия.

Европейската инвестиционна банка е одобрила 54,3 млрд. евро за финансиране на инфраструктура и иновационни проекти, които трябва да генерират 249,7 млрд. евро допълнителни инвестиции, докато Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), който е част от ЕИБ е одобрил 19,5 млрд. евро чрез споразумения с посреднически банки и фондове за финансиране на МСП, които пък се очаква да генерират 148,9 млрд. евро допълнително.

Водещи