Пловдивската „Топлофикация“: Приключвайте с ремонтите 11.09 | 10:29

Дружеството вече започна с подготовката за новия отоплителен сезон

От iNews.bg

EVN Топлофикация извършва подготовка за следващия отоплителен сезон - 2018/2019 г. В тази връзка е необходимо клиентите на дружеството да приключат с извършването на ремонти по сградните инсталации най-късно до 30 септември 2018 г. След тази дата започва поетапна проверка за готовност на вътрешните отоплителни инсталации (ВОИ) на сградите за старт на отоплителен сезон.

В случай на продължаващи ремонтни дейности, умоляваме клиентите да ни информират с поставяне на съобщение на вратата на абонатната станция в сградата или чрез обаждане на денонощен телефон 0700 1 7898. Целта е да се избегнат евентуални течове при запълване на вътрешната инсталация. Дружеството обръща внимание, че с цел предпазване от корозия или механични повреди вътрешните отоплителни инсталации (ВОИ) са пълни с топлоносител целогодишно. Инсталацията се дренира единствено и само в случай на авария или при изрично писмено заявление от клиент за извършване на ремонтни дейности. Готовността за запълване на ВОИ след приключването на ремонта се декларира в EVN Офис в Пловдив чрез подаване на заявление, подписано от упълномощеното лице.

EVN Топлофикация напомня основните предимства на централното топлоснабдяване:

-Отопление и битова гореща вода в едно.

-Сигурност на доставките и през най-студените зимни месеци.

-Конкурентна цена.

-Домашен уют и комфорт: постига се равномерна и благоприятна температура в целия имот и цялата сграда.

-Удобство и чистота в дома: отоплителните тела не отделят прах, дим и вредни частици и запазват дома чист.

-Модерни системи за дистанционен отчет, без изравнителни сметки.

-Сигурно и безопасно за ползване: отоплителните тела не носят риск от избухване или-запалване и са безопасни.

-Не се изисква ежегодна поддръжка и обслужване от страна на клиента.

-Не се натоварват допълнително вътрешните ел. инсталации в сгради, които сапроектирани и изградени с централно отопление.

-Чист въздух и околна среда: EVN Топлофикация не отделя във въздуха на гр. Пловдив вредни вещества като серни оксиди, прах (фини прахови частици) и диоксини.

Водещи

Най-четени