Пловдивската Топлофикация със съвети към клиентите преди пускането на парното 29.10 | 10:34

От компанията препоръчват на абонатите си да изберат удобствата на дистанционния отчет

От iNews.bg

С наближаването на новия отоплителен сезон EVN Топлофикация продължава информационната си кампания за клиентите в Пловдив. Целта е клиентите да използват в пълна степен удобствата на централното топлоснабдяване. EVN Топлофикация съветва клиентите си да изберат дистанционния отчет на уредите за дялово разпределение в имотите. Неговите предимства за клиентите са безспорни:

-ежемесечнo отчитане и сметки с реалното потребление, като отпадат прогнозни дялове

-отпадат изравнителните сметки

-без влизане в имотите за отчитане

-ясни и разбираеми фактури

-намаляване на възможността за неправомерно използване на енергия

-без първоначална инвестиция за закупуване на уредите

-сключване на индивидуални договори: Клиент - EVN Топлофикация – ФДР (фирма за дялово разпределение).

Решението за вида отчет се взима на Oбщо събрание на етажната собственост с мнозинство от над 50 % от собствеността на сградата, след което протоколът с решението се представя в обслужващата ФДР (фирма за дялово разпределение) или в EVN офис. При смяна на обслужващата ФДР е необходимо мнозинство от поне 67 % от собствеността на сградата.

Приключване с ремонтите по отоплителните инсталации в сградите

Необходимо клиентите да приключат с извършването на ремонти по отоплителните инсталации, за да се избегнат течове и наводнения. EVN Топлофикация предлага над 50 вида технически услуги, например: отстраняване на течове по вътрешната инсталация, подмяна на радиатори и др. Пълният списък с услуги е наличен на: https://www.evn.bg/Home/Heating.aspx

За качествено пускане на отоплението е необходимо регулиращите вентили на радиаторите да бъдат отворени на максимум. Това ще позволи ефективно обезвъздушаване на отоплителните тела и по-качествено отопление, а едва след това може да започне регулиране степента на загряване.

Препоръчваме клиентите да проверят индивидуалните разпределителни устройства (ИРУ) по радиаторите. В случай, че дисплеят на устройството е без показания да се обърнат към своя топлинен счетоводител.

Пускането на централното отопление се извършва, когато в три последователни дни средноденонощната температура е по-ниска от +12°С градуса, придружено с прогноза за ниски температури в следващите 7-10 дни. Всички абонатни станции на дружеството имат монтирани датчици за външна температура, които автоматично преустановяват топлоподаването, когато температурата се повиши над нормативно приетите температури. При понижение на външната температура топлоподаването за всяка една абонатна станция се възстановява.

Чист въздух за Пловдив: EVN Топлофикация не отделя във въздуха на Пловдив вредни вещества като серни оксиди, прах (фини прахови частици) и диоксини.

ЕVN Топлофикация тел. 0700 1 7898

Водещи

Най-четени