Подписахме с Китай меморандум за сътрудничество в ядрената енергетика 06.07 | 17:39

Тамошни и наши специалисти ще обменят опит и практики, нормативни рамки и др.

От iNews.bg

Министерството на енергетиката и Китайската националната енергийна администрация ще си сътрудничат в мирното използване на ядрената енергия. Това е предвидено в меморандум за разбирателство между двете страни, подписан днес от министъра на енергетиката Теменужка Петкова и председателя на Националната комисия за развитие и реформи на Китайската народна република г-н Хъ Лифън.

Запазването и развитието на потенциала на ядрената енергетика е един от основните приоритети на българското правителство. Международното сътрудничество играе важна роля за постигането на тази цел. Съществуват широки възможности за сътрудничество с Китайска народна република - страна, която активно развива ядрената си енергетика и е на път да стане глобален лидер в сферата на ядрените иновации и технологии.

С меморандума се цели укрепване на партньорство между двете институции чрез насърчаване обмена на информация относно нормативната рамка, програмите и практиките на страните, лицензионните процедури, обмен на експерти, организиране и участие в съвместни семинари, конференции и работни групи и обучение на административен, научен и технически персонал.

Водещи

Най-четени