Преди 30 години всеки искал да прави бизнес, сега - само 3.9% 03.12 | 14:30

При съпоставими с нашата икономика страни този процент е 26

От iNews.bg

Изпълнителният председател на Българската стопанска камара Радосвет Радев цитира по време на форум последни данни от международно изследване "Глобален предприемачески мониторинг", според които делът на българите, които планират да започнат бизнес следващите три години, е 3,9 процента, докато при съпостави с нашата икономика страни този процент е около 26, пише БТА.

През 1989 - 1990 г. в България имаше регистрирани 1 млн. компании. В България се разминаваха хора, които си разменяха визитни картички, на които пише: "Иван Иванов - президент", но така или иначе, след 45 години планова икономика, в България имаше някакъв предприемачески дух, може би потискан, мачкан, изтъкна Радев и заяви, че преди 30 години всички искаха да правят бизнес, а сега никой не иска да се занимава с това. Защото това е големият риск, който трябва да поемеш, който да замени представата за комфортното място в модерна България - на чиновник, служител на голяма международна корпорация или политическа кариера, каза още Радосвет Радев, пред участниците в Българския икономически форум за 2019 г.

В България са регистрирани 413 300 стопански субекта, от които 753 изпълняват дефиницията на голямо предприятие и над 412 000 са стопанските субекти в дефиницията малки и средни предприятия /МСП/, а това, по думите на Радев, показва, че не е толкова клиширано, че МСП са гръбнак на икономиката ни, освен това 753 компании по правило не са с българска собственост.

Сред основните пречки за развитие на бизнеса у нас са липса на квалифицирана работна ръка, като често пъти квалификацията става бизнес основанието за започване на бизнес. Друг проблем е свързан с това, че хората, които почват да правят бизнес в България, знаят, че корупцията и бюрокрацията са част от средата. Проблем е и качеството на образованието, каза Радев и цитира анкета сред деловите среди, в която 47 на сто определят, че това е пречка за развитието на бизнеса им.

За 17,3 на сто пречка е липсата на доверие и негативизмът спрямо бизнеса, за други затрудненията са свързани с инфраструктурата. Под 5 на сто определят като проблем гражданския натиск, протести, референдуми срещу инвестиционни проекти. Вероятно това е по-скоро проблем за големите предприятия, които искат да добиват материали и ресурси.

Малките и средни фирми искат предвидима правна среда, а България е сред първенците по динамика на смяна на норми, отбеляза още Радев. За 11 месеца на тази година Кодексът на труда е променян десет пъти, КСО - 4 пъти, ЗУТ - 6 пъти. Фирмите се нуждаят и от по-добър достъп до финансови инструменти. Затруднява ги и липсата на напълно изградено е-правителство. Проблем създава и нереформираната здравна и осигурителна системи, заради които страдат не само предприемачите, а и някой път и министрите, каза още Радев.

За започване на бизнес у нас трябва да се преминат 7 процедури и 23 дни, за получаване на разрешително за строителство - 19 процедури и 97 дни, за включване към електрическата мрежа 6 процедури и 262 работни дни, като тази година работните дни са 260, а догодина ще са 261, защото е високосна, изтъкна Радев.

Времето за плащане на данъци в България, според проучване на Световната банка и на "ПрайсУотърхаусКупърс" отнема 4441 часа годишно, а стандартите по света под 240 часа, с което страната се нарежда на 97 място от 190 държави, изтъкна още Радев.

Според БСК за да се подобри ситуацията, е необходимо стимулиране на иновациите, достъп до финансиране, държавна политика за стимулиране на нов бизнес, нагласа за поемане на риск.

Тези, които стартирахме преди 30 години бизнеса си, вече сме в пред или вече в пенсионна възраст и е голяма тишината зад нас, каза още Радев.

Водещи

Най-четени